TERMENI ŞI CONDIŢII

PREVEDERI GENERALE

 1. Website-ul – Site-ul www.frenchrevolution.ro („Website-ul”) este proprietatea French Revolution SRL, persoană juridică de drept român, cu sediul social în București, România, Str. Constantin Ghercu  Nr. 1B, Clădirea Bridge 3, Parter, Sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4987/2013, Cod Unic de Înregistrare 31511366, denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, “French Revolution”.
 2. Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului – French Revolution este specializată în realizarea și vânzarea unui anumit tip de prăjitură – eclerul. French Revolution utilizează în procesul de fabricație al eclerurilor comercializate („Eclerul”) rețete autentic franțuzești, iar produsele oferite clienților săi sunt realizate la standarde ridicate de calitate. French Revolution vinde Eclerurile realizate atât prin intermediul Website-ului, precum și în magazinele sale din țară  (lista cu magazinele disponibile poate fi accesată aici).
 3. Utilizatorul Website-ului  este:
  • persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,
  • orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,
  • orice persoană fizică autorizată (PFA);

  care accesează, comandă sau achiziționează Ecleruri prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Client”.

 4. Aria de aplicare a Termenelor și CondițiilorTermenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului și condițiile contractuale ce guvernează relația dintre French Revolution si Client.Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor, Clientul este de acord că: (i) în cazul în care Clientul este o persoană fizică, acesta acționează în nume propriu și nu reprezintă nicio altă persoană, iar dacă este reprezentantul unei persoane juridice, acționează în limitele împuternicirii ce i-a fost acordată; (ii) Clientul va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către French Revolution, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al French Revolution. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele French Revolution sau ale unor terțe persoane; și că (vii) Clientul nu va utiliza Website-ul  în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.
 5. Acceptarea Termenelor și Condițiilor
 6. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website. Pentru folosirea in bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau vor fi notificate Clientului la un anumit moment.
 7. Modificarea Termenelor și Condițiilor
 8. French Revolution își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Ecleruri, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor a fost efectuată în data de:[_].
 9. Accesibilitatea Website-ului
 10. Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor in care se efectuează operațiuni de mentenanță.French Revolution își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.French Revolution nu poate fi ținută răspunzătoare față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

2.1 Crearea unui Cont de către Client

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul are posibilitatea de a achiziționa Ecleruri fără a avea un cont pe Website, sau poate alege să își creeze un astfel de cont, pentru a facilita comenzile viitoare de pe Website. În cazul în care Clientul alege să își creeze un cont, aceasta se va realiza urmând instrucțiunile din secțiunea ”Creează cont”.

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor asociate contului său creat pe Website.

Datele solicitate de către French Revolution la momentul realizării contului de către Client sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre French Revolution si Client.

Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online, aceasta va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.

In cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, French Revolution își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.

Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către French Revolution, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității contului și a parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care efectuează comenzi de Ecleruri prin intermediul contului.

Clientul este de acord să notifice French Revolution imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. French Revolution sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate French Revolution sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, French Revolution își rezervă dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.In caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, French Revolution procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Clientul care dorește dezactivarea contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune urmând instrucțiunile din website, secțiunea ”Contul meu” sau scriindu-ne pe adresa contact@frenchrevolution.ro. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.

În situația în care un Client dorește să plaseze o comanda pe Website fără a se înregistra prin crearea unui cont, va putea efectua acest lucru prin introducerea datelor solicitate de către Website în momentul plasării comenzii.

2.2 Eclerurile French Revolution oferite spre comercializare

Fiecare tip de Ecler oferit spre vânzare pe Website este însoțit de o descriere a acestuia, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile acestuia înainte de a finaliza o comandă.

Imaginile folosite pentru descrierea Eclerurilor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea French Revolution, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Informațiile afișate pe Website au doar scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (de exemplu, nutriție).

2.3 Disponibilitatea Eclerurilor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de Ecleruri si prețurile afișate pe Website sunt valabile atât timp cat sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.

Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website prin prezența butonului „Cumpără/Adaugă în coș”, în dreptul acestora.

2.4 Prețurile Eclerurilor

Preturile Eclerurilor prezentate pe Website sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse, cu excepția costurilor de transport.

Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. In cazul în care produsele din coșul de cumpărături vor suferi modificări ale prețurilor, noile prețuri vor fi semnalizate Clientului înainte de finalizarea comenzii. Preturile includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Eclerurilor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv.

2.5 Plasarea Comenzii și încheierea contractului de vânzare

Efectuarea de comenzi de Ecleruri prin intermediul Website-ului nu se poate realiza decât pentru adrese din București.

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, tipul de livrare, data livrării și intervalul orar ales, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “ACCEPT COMANDA” și bifarea căsuței ”Accept că această comandă implică o obligație de a plăti”, precum și bifarea căsuței privind acceptare prezentelor Termene și Condiții.

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”ACCEPT COMANDA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru French Revolution de a proceda la livrarea produselor.

French Revolution confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis către Client, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații:

lista cu articolele comandate, preturile produselor, tipul de livrare, adresa pentru livrarea la domiciliu si intervalul orar ales, precum și factura pentru produsele comandate;

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.

French Revolution poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și contractul de vânzare va fi considerat încheiat doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, contractul de vânzare nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, French Revolution neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Valoarea minimă a comenzii efectuate prin intermediul Website-ului și pentru care se solicită transport este de 200 (douasute) lei. Pentru a evita orice dubiu, fiecare comandă plasată trebuie să fie de minim 200 (douasute) lei.

Pentru comenzile efectuate prin intermediul Website-ului, transportul este gratuit.

Pentru comenzile efectuate prin intermediul Website-ului pentru care Clientul optează să le ridice personal din magazinele French Revolution indicate, nu există o valoare minimă de comandă.

Condițiile pentru plasarea comenzilor sunt următoarele:

comenzile se fac cu cel puțin o zi înainte.

pentru comenzile efectuate în perioadele aglomerate, ca de exemplu, dar fără a se limita la zilele de sărbătoare religioase sau legale, zilele cu semnificație aparte (cu titlu de exemplu: 1 martie, 8 martie, 1 iunie etc.) sau în cursul weekendului, Clientul va contacta French Revolution prin intermediul e-mailului la adresa comenzi@frenchrevolution.ro pentru a rezerva produsele dorite. În această situație, comanda se va considerată încheiată în momentul transmiterii de către French Revolution a confirmării de comandă.

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website, precum și istoricul tranzacțiilor efectuate accesând rubrica „Contul meu”.

2.6 Plata Eclerurilor

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:

 • Plata online prin card bancar

Toate tranzacțiile bancare de pe Website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online, și să le păstreze, doar dacă este cazul.

Suma de plată pentru comanda validată va fi blocată de pe cardul valid înregistrat de către Client în momentul validării comenzii respective.

Suma plătită efectiv pentru comandă va fi retrasă doar în momentul în care Clientul intră în posesia Eclerurilor comandate și nu poate fi mai mare decât suma blocată inițial în momentul validării comenzii.

Clientul garantează French Revolution că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. French Revolution își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.

French Revolution își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata produselor online), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client.

Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele French Revolution, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

Bonul fiscal va fi eliberat pentru fiecare comandă în parte și va însoți produsele livrate. Factura Fiscala aferenta unei comenzi online va fi emisă în format electronic si va fi primită și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 4 zile de la primirea comenzii.

In cazul în care un produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către din motive independente de voința French Revolution, Clientul va fi informat în acest sens și i se va returna în cont contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care French Revolution a luat cunoștință de acest fapt.

2.7 Livrarea Eclerurilor

Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode:

 • livrare la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii;
 • ridicarea Eclerurilor de la punctul de lucru French Revolution ales în momentul efectuării comenzii.

Clientul se obligă sa fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze personal comanda, acesta va desemna o altă persoană în locul său.

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, French Revolution nu va fi făcută responsabilă pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către French Revolution, prin reprezentanții săi sau prin partenerii contractuali – prestatori de servicii de curierat – denumiți „Curieri”.

Livrările vor avea loc în următoarele intervale orare […].

La solicitarea French Revolution sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării comenzii pe Website.

Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferent unei posibile noi livrări. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către French Revolution la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Eclerurilor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Eclerurilor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (cum ar fi denumire produs, cantitate, preț).

French Revolution se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor in maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În ipoteza în care data și ore de livrare selectate de către Client nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul poștei electronice sau SMS.

În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, French Revolution sfătuiește Clientul să anunțe această întârziere contactând numărul de telefon […] pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării produselor.

2.8 Dreptul de retragere

La recepționarea mărfii, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale. În caz contrar, Clientul poate să atenționeze French Revolution apelând numărul de telefon […] sau prin email la adresa: […] în cel mai scurt timp pentru a remedia situația creată.

Potrivit prevederilor OUG nr. 34/2014, dreptul de retragere nu se aplică contractelor având drept obiect furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid. Prin urmare, Clientul nu are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze sau să refuze să recepționeze un produs comandat.

2.9 Produse livrate gresit

Dacă vi s-a livrat alt Produs decât cel comandat, sau dacă vi s-a livrat un produs pe care nu l-ați comandat, vă rugăm să semnalați cât mai curând acest lucru apelând numărul de telefon […] sau prin email la adresa: […] pentru a returna produsul respectiv și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul.

Toate costurile de retur și transport al produsului, precum și costurile aferente livrării produsului comandat (daca este cazul) vor fi suportate de

RELATIA CU CLIENTII

Pentru orice informație sau reclamație referitoare la Website sau la comenzi, Clienții au la dispoziție următoarele date de contact:

telefonic la numărul apelând numărul de telefon […],disponibil în fiecare zi în intervalul orar […] sau prin email la adresa: […].

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

French Revolution colectează, prin intermediul Website-ului datele cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă Website-ului la [_].

Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să consulte Politica privind Cookies la adresa [_].

PROPRIETATE INTELECTUALA

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale French Revolution, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând French Revolution sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale French Revolution sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

French Revolution oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

ALTE PREVEDERI

Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, French Revolution nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

French Revolution nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Prin continuarea utilizării Website-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita French Revolution nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

DESPAGUBIRI

Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, French Revolution și partenerii săi contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei – Proprietate Intelectuală – din acești Termene și Condiții.

French Revolution va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.

FORTA MAJORA

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor French Revolution.

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

French Revolution nu pot fi trasă la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

RECLAMATII SI LITIGII

Acești Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea sa depună reclamații la adresa de e-mail […] pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Prin UTILIZAREA WEBSITE-ULUI vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TermenE ȘI CONDIȚII:                  PREVEDERI GENERALE, UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, PROPRIETATE INTELECTUALĂ, ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI lITIGII.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, modificata si completata, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, French Revolution
S.R.L. are obligatia de a administra datele personale pe care ni le furnizati în conditii de siguranta si numai în scopurile specificate mai jos.

Acceptul dumneavoastra privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre Societatea French Revolution S.R.L. poate fi revocat oricând,
revocarea producând efecte numai pentru viitor.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre French Revolution S.R.L. si sunt comunicate numai în vederea îndeplinirii obligatiilor
legale/fiscale/contractuale ce revin Societatii.

Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvaluite tertilor în vederea transmiterii de catre acestia de oferte, mesaje publicitare sau
reclame. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în afara teritoriului României. Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este
necesara în vederea înregistrarii comenzilor si livrarii comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizarii acestor date
ne poate pune în imposibilitatea de a înregistra comanda dvs, de a va livra produsele si de a va emite facturile.

În legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si în baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 si în Regulamentul privind
protectia datelor la nivel European 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces la datele personale care va privesc;
– dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
– dreptul de a solicita stergerea datelor în anumite circumstante (de ex. când datele personale nu mai sunt
necesare scopurilor mentionate mai sus);
– dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii în anumite circumstante;
– dreptul de a depune o plângere la noi, instantei de judecata si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;
– dreptul de a va opune prelucrarii;